За нас

Списание „MEDICAL Magazine

Списание MEDICAL Magazine е специализирано списание за лекари - общопрактикуващи и специалисти, което излиза 12 пъти в годината с разнообразна тематика - кардиология, ревматология, ендокринология, УНГ, офталмология, хирургия, алергология, дерматология, АГ, педиатрия, клинична имунология, инфекции, пулмология, гастроентерология, психиатрия, неврология, урология и онкология.

Главната цел на списание MEDICAL Magazine е да бъде полезно в практиката на читателите, като им поднася информацията, от която имат нужда, за могат се информират за всички заболявания и състояния, с които биха могли да се срещнат в своята практика. По този начин неминуемо те биха подобрили и своето качество в грижата си за пациентите.

На страниците на списанието се публикуват оригинални статии от специалисти, клинични проучвания, материали и обзорни статии, а материалите, които очертават алгоритъм към определено клинично състояние представляват особен интерес за издателите на MEDICAL Magazine.