Гастроентерология

Гастроентерология

Вирусологична диагностика на хепатит B

Вирусът на хепатит В (HВV) е един от петте категорично доказани хепатотропни вируса, който се свързва с развитието на остър и хроничен възпалителен процес в черния дроб (хепатит)