Абонамент

Абонамент за 12 броя на списание MEDICAL Magazine можете да направите чрез:

  • Плащане по банков път на IBAN: BG60FINV915010BGN08F0M, BIC: FINVBGSF при банка ПИБ АД
  • Пощенски запис на адрес: 1164 София, ул. "Плачковица" №11
  • Български пощи с каталожен номер 1472
  • Разпространителска агенция "Доби Прес"
Важно!
  • Посочете: В полза на "ЕЛ КРЕАТИВ" ООД
  • Цената за 12 броя списания е 30 лв. с ДДС.
  • Ако желаете да ви бъде издадена фактура, моля, изпратете своите данни на e-mail адрес: office@medmag.bg