Интервюта

ХОББ

Разговор с проф. д-р Коста Костов
ВМА

Професор Костов е Национален консултант по пневмология и фтизиатрия,

Началник на Клиника по белодробни заболявания във ВМА,

Главен редактор на списание INSPIRO,

Председател на фондация INSPIRO

 

Проф. Костов, кой боледува от ХОББ?

Когато говорим за социално-значимa болест каквато е хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) на първо място трябва да отбележим, че боледуват най-вече хората, злоупотребяващи с тютюнопушенето. То е основна причина за ХОББ в Европа, САЩ и останалите развити страни.  В Азия от ХОББ боледува по-скоро онази част от населението, което използва биомаса за отопление и домакински нужди и това се счита за втори по значимост рисков фактор за болестта. Там нивото на болните-непушачи е малко по-високо, като на места достигат до 40-45% от всички болни, особено в районите на Югоизточна Азия. Поради тази причина в последно време се спекулира с твърдението, че тютюнопушенето не е най-важният рисков фактор за развитие на ХОББ. Трети по значимост фактор след тютюнопушенето и използването на биомаса за битово отопление, които вече споменах, е замърсяването на околната среда от вредните частици и газовете, отделени от отоплението на жилищните сгради и от автомобилите. Обърнете внимание, че тук основна роя играе твърдата съставка на тези замърсители, а не газовата. Тези частици проникват дълбоко в белодробния паренхим и предизвикват хронична възпалителна реакция, която във времето води до хронична обструкция. През октомври миналата година София беше класирана като най-мръсен град в Европа. Затова аз горещо се надявам в близко време да се вземат сериозни мерки за ограничаване на това замърсяване, защото то носи преди всичко риск за младите хора и децата, които подложени дълги години на замърсения въздух могат да развият както хроничен бронхит, така и ХОББ впоследствие.

 

Каква е връзката между ХОББ и бронхиалната астма?

Връзката между ХОББ и бронхиалната астма през последните години е много тясна – или това е т.нар. „Overlap синдром” - припокриване на ХОББ с астма, състояние, чийто прояви са близо едновременно както до ХОББ, така и до астма. Пациентите с този синдром са с астматиформена обструкция на дихателните пътища, която протича съответно и с по-висока реверзибелност и всъщност приличат много на астматици, имат и анамнеза за астма в миналото, но имат и история за дълго излагане на рисков фактор – тютюнопушене или биомаса. Разликата с истинските астматици е наличието на хронична обструкция, отговаряща на критериите за ХОББ, но без острота на пристъпите, а с по-разлято във времето протичане на изострянията на бронхиалната обструкция. Най-често това са пациенти, които са имали астма в по-млада възраст и под влиянието на околната среда и тютюнопушенето преминават в една друга категория, която много прилича на ХОББ. В този случай, големият проблем според мен, е да се разграничат болните с тази особена форма на ХОББ от тези с тежка астма. Разликата се крие в това, че болните с тежка астма по-рядко са пушачи или са имали предразполагащите фактори, за които стана вече дума. При тях алергичната компонента е много по-ясно изразена, както и остротата на пристъпите. Една част от тях са с висока еозинофилия (еозинофилна астма), останалите са с доказана атопия. Ситуацията е деликатна и само един опитен специалист по белодробни болести може да постави границата между пациент с тежка астма и такъв с астма, която се припокрива с ХОББ.

 

Имат ли специалистите всичко необходимо в терапевтично отношение, за да контролират проявите на социално-значимо заболяване, каквото е ХОББ?

Разбира се. Считам, че в България почти няма лекарствено средство, което да липсва. Терапевтичните възможности, в лечението на ХОББ и, респ. на бронхиална астма, са огромно постижение както за нас - специалистите, така и за пациентите, които ни имат доверие. Практически ние разполагаме с целия оръжеен склад от медикаменти. Разбира се, предстои да навлязат и нови, макар с известно закъснение. В това отношение бих искал да споделя нещо съществено, а именно, че не е толкова важно какви лекарства има, а как се борави с тях. Ето тук има какво още да се желае, защото да дадеш точния медикамент, да обучиш пациента, да го проследиш във времето, да смениш навреме терапията или да я комбинираш с друга - това е изкуство. То изисква както интуицията на лекаря, така и добрата колаборация с пациента, много търпение и отлично познаване на всички медикаменти и техните характеристики.

 

Сега сме в сезона на грипните вируси. Какво се случва, ако пациент с ХОББ или астма се разболее от грип? Усложненията от грип по-сериозни ли са в този случай?

Знаете, че част от болните от ХОББ имат изразен хроничен бронхит. Ако обаче пациентът е ваксиниран, добре контролиран и лекуван правилно, със сигурност ще преодолее грипа без проблеми, особено в случаите, когато е добре обучен от своя лекар. Идеалният вариант е, ако специалистът предостави индивидуален план на болния, но за съжаление това рядко се прави. Аз лично отделям много време, за да обясня на пациентите си какво да правят в такава ситуация.

Не бива да се злоупотребява и с антибиотиците, особено с тези от трето поколение цефалоспорини, тъй като ние сме на едно от челните места в Европа по използването им. В този смисъл има какво да се желае по отношение на първичната помощ по отношение на въздържане от антибиотично лечение по време на грипна епидемия.

Най-сериозното усложнение от грип е грипната пневмония. Тя протича много тежко, с висока смъртност. Грипът не е безобидна инфекция, защото – замислете се, инфекции, за които има ваксинации, са смъртоносни инфекции и към тях трябва да се подходи с особено повишено внимание.

Друго усложнение на грипната инфекция е бактериалната инфекция. В този случай болният задължително трябва да отиде при белодробен специалист.

 

Какво бихте пожелал на нашите читатели за Новата година?

Желая им да изпитват радост от живота и вдъхновение в работата си. Даже и да са обезверени от състоянието на българското здравеопазване и отношението на обществото към нас, да успеят да опазят душата си чиста и любознанието живо, защото днес ние сме призвани да бъдем лечители на българския народ. Утре вероятно на колегите след нас ще е по-лесно.

 

Сподели: