Новини

Захарен диабет тип 2 и сърдечно-съдово здраве: Когато мислите за диабет, помислете не само за кръвната захар, но и за сърцето

  • Въпреки напредъка в стандартното лечение, пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) продължават да имат по-ниска продължителност на живота, като тези със ЗДТ2 и сърдечносъдово (СС) заболяване живеят с 12 години по-малко спрямо хората без тези заболявания.  Повечето от пациентите с диабет умират поради сърдечносъдови причини.1,2
  • Пациентите със ЗДТ2 се насърчават да обсъждат със своя лекуващ лекар най-добрите начини за сърдечносъдова протекция.


София, 21 януари 2021 г. – Водещата научно-изследователска фармацевтична компания Boehringer Ingelheim, проведе онлайн международна среща с медиите на тема връзката между захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и сърдечносъдовите (СС) заболявания, които са водещите причини за смърт сред пациентите със ЗДТ21. Събитието бе насочено и към повишаване на информираността за това, колко е важен диалогът между лекар и пациент относно сърдечносъдовото здраве при тази група пациенти.

 

Срещата бе проведена в партньорство с “CARE 4 YOUR HEART” - Асоциация за превенция на усложненията, свързани с диабет. Цели на събитието бяха напредък в промяната на възприятието, че за лечението на ЗДТ2 е достатъчен само добър контрол на нивата на кръвната захар и повишаване на информираността относно СС риск при пациентите с това хронично заболяване.

 

Броят на хората по света със ЗДТ2 се увеличава непрекъснато. В момента около 463 милиона възрастни живеят с диабет, като 90% от тях са случаи на ЗДТ2. Очаква се броят на диабетно болните да нарасне до 700 милиона души през 2045 г. 3

 

Когато хората мислят за заболяването захарен диабет (ЗД), първото нещо, за което обичайно се сещат е необходимостта от проследяване на нивата на кръвната захар. Съществуват, обаче и много други фактори, които трябва да се вземат предвид в процеса на контрол на заболяването. ЗД може да причини усложнения в различни органи и части на тялото, като например очите, устата, нервите, бъбреците и сърцето.3 СС заболявания са основна причина за смърт сред пациентите със ЗДТ2.1 Грижата за сърцето е от първостепенно значение за хората, живеещи с диабет тип 2, и е изключително важно пациентите да разговарят с лекар как могат да се предпазят.

 

„Много от пациентите с диабет може да не знаят, че имат сърдечносъдово заболяване, тъй като в началото, при увреждане на сърдечносъдовата система може да липсват симптоми. Сърдечносъдовите заболявания са най-честата причина за смърт в световен мащаб, като същевременно поне 80% от преждевременните смъртни случаи поради сърдечно заболяване и инсулт могат да бъдат избегнати. Ето защо е толкова важно за хората, живеещи с диабет да разговарят с лекар как могат да бъдат предпазени.", заяви по време на събитието Жан-Люк Езле, председател на Световната сърдечна федерация.

 

„Високите нива на кръвната захар предразполагат към по-голямо количество запушване на артерии в цялото тяло, но най-вече в органи като сърцето и мозъка. Пациентите с диабет обикновено имат и високи нива на лош холестерол и са предразположени към развитие на хипертония, затлъстяване и липсата на физическата активност в ежедневието допринася за увеличаването на техния сърдечносъдов риск. Захарният диабет тип 2 значително повишава риска от развитие на сърдечно заболяване и инсулт, дори когато нивата на кръвната захар са добре контролирани. Това показва нуждата от интегриран подход  за контрол на всички сърдечносъдови рискови фактори с цел намаляване на опасността.", каза кардиологът проф. Рикардо Фонтеш-Карвальо, Португалия.

 

Приблизително един на всеки трима души със ЗДТ2 страда и от СС заболяване.4 Въпреки пагубното въздействие на придружаващия СС риск върху живота на тези пациенти, съществуват действия, които могат да бъдат предприети с цел намаляване на негативното му въздействие върху здравословното им състояние. С поддържането на добър контрол на състоянието, при пациентите със ЗДТ2 може да се постигне намаляване на риска от сериозни усложнения, каквито са СС заболявания.3

 

Проф. Томас Вашер, водещ ендокринолог от Австрия потвърди, че при пациентите със ЗДТ2 контрола на сърдечносъдовото здраве е еднакво важен спрямо контрола на нивата на кръвната захар. „Взаимовръзката между диабета и СС усложнения е причината, пациентите със ЗДТ2 да имат повишен риск от сърдечносъдово заболяване и инсулт. Известно е, че хората със ЗДТ2 е 2 до 4 пъти по-вероятно да развият СС заболяване в сравнение с хората без диабет, поради което е необходим холистичен подход в контрола на заболяването и съпътстващия СС риск.“

 

Д-р Сара Джарвис от Великобритания, общопрактикуващ лекар и експерт към Кралската колегия на общопрактикуващите лекари в обединеното кралство, обясни защо открития диалог между пациентите и лекарите е толкова важен, особено когато става въпрос за хронични заболявания като диабет: „Ключът към дългосрочен успех в лечението на ЗДТ2 е пациентите да имат добра комуникация със своя лекар и заедно да работят в екип за успешно контролиране на състоянието. Известно е, че пациентите са по-склонни да спазват предписаната им терапия, когато са запознати с ползите от нея, съгласни са да я приемат и вярват, че тя ще подобри тяхното състояние."

 

Повече информация за Boehringer Ingelheim може да намерите на: www.boehringer-ingelheim.com или в годишния доклад: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

Източници:

  1. Morrish NJ, Wang SL, Stevens LK, Fuller JH, Keen H; the WHO Multinational Study Group. Mortality and causes of death in the WHO multinational study of vascular disease in diabetes. Diabetologia. 2001;44:S14-S21.
  2. Danesh, J et al. Association of Cardiometabolic Multimorbidity With Mortality. The Emerging Risk Factors Collaboration. JAMA. 2015 July 7; 314(1): 52–60.
  3. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas Ninth Edition 2019.
  4. Einarson, TR et al. Cardiovasc Diabetol (2018) Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5994068/pdf/12933_2018_Article_728.pdf

 

Сподели: