Предстоящи събития

Втора Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърдата

30-31 октомври 2020 г., София

Втората Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърдата ще се проведе 30 и 31 октомври 2020 г. в гр София.

 

Българското дружество по образна диагностика на гърда е професионална организация на лекари, специалисти, активно практикуващи в областта на образната диагностика на гърдата. БДОДГ си поставя за цел да разработи и въведе в клиничната практика, адекватен на световната практика, медицински стандарт по образна диагностика на гърда. Чрез организиране на конференции и квалификационни курсове да повишава и поддържа високо професионално ниво на членовете си.

Тази година ще имате възможността да чуете презентации на водещи специалисти в областта с основен акцент върху мамографията, ултразвуковата диагностика и приложението на магнитно-резонансната томография при ранното диагностициране на рака на гърдата.   

Целта пред Втората Конференция е да продължи и задълбочи  обучението по образна диагностика на гърда, да обменим клиничния си опит и прилаганите диагностични и лечебни методи, да се запознаем с новите дигитални апарати, както и да поговорим за ефективни скринингови програми.

Повече информация за събитието можете да намерите на сайта на НЮ ИВЕНТ.

 

Можете да се регистирате за събитието тук.

 

Сподели: