Предстоящи събития

V КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО НЕВРОСОНОЛОГИЯ И МОЗЪЧНА ХЕМОДИНАМИКА

гр. София
4-6 октомври 2019 г.

Цел: Целта на събитието е да бъдат дискутирани актуални проблеми, свързани с диагностиката, лечението и профилактиката на социално-значимите неврологични заболявания, прогреса в областта на ултразвуковата диагностика на нервната система, възможностите за оценка на промените в мозъчната хемодинамика и др.

Основни теми:

1. Невросонология

2. Ангиология

3. Неврорехабилитация

4. Мозъчни инсулти

Очаквана аудитория: По традиция Конгресът е мултидисциплинарен с участие на различни медицински експерти и учени от България и чужбина.

Програма:

Петък, 4 октомври 2019 г.

16:00-20:00 – Регистрация.

17:00-17:30 – Общо събрание на БАНМХ (за членове).

18:00 – 18:15 – Официално откриване.

18:15 – 18:45 – Мултимодален подход за определяне на каротидните стенози.

18:45 – 19:30 – Какво трябва да актуализираме в националния мултидисциплинарен консенсус за диагностика и поведение при екстракраниални каротидни стенози.

19:30 – 20:00 – Дискусия.

20:00 – 23:00 – Вечеря.

 

Събота, 5 октомври 2019 г.

9:30 – 9:50 – Мозъчен инсулт в България – случва ли се нещо ново?

9:50 – 10:10 – Диагностичен и терапевтичен алгоритъм при тандемни каротидни стенози.

10:10 – 10:30 – Мониториране на качеството при лечение на остър мозъчен инсулт – данни от регистрите.

10:30 – 10:50 – Принципи на антикоагулантно и антиагрегатно лечение при първична и вторична профилактика на исхемичен мозъчен инсулт  и ендоваскуларно лечение на мозъчни аневризми: поведение при мозъчна хеморагия  и необходимост от оперативно лечение.

10:50 – 11:00 – Кафе пауза.

11:00 – 11:20 – Приложение на оптично-кохерентна томография в диагностиката  на лезии на зрителния нерв.

11:20 – 11:40 – Интердисциплинарно приложение на лазерната  доплерова флоуметрия.

11:40 – 12:00 – Практически семинар по невросонология. Практическа демонстрация. Клинични случаи на екстра- и интракраниална съдова патология и исхемичен мозъчен инсулт.

12:00 – 12:30 – Сателитен симпозиум UCB. Невропротекция – мит или реалност. Пирацетам при невроотологични синдроми.

12:30 – 14:30 – Обяд.

14:30 – 16:00 – Постерни сесии.

14:30 – 16:00 – Арт терапия в медицината – изложба.

16:00 – 16:20 – Как да се диагностицира и лекува високорисковата асимптомна стеноза на сънните артерии.

16:20 – 16:40 – PACNS and ABRA – спектър на болест на малките съдове.

16:40 – 17:00 – Механична тромбектомия в неврологията.

17:00 – 17:20 – Комплексен кинезитерапевтичен подход при хроничен супратенториален едностранен мозъчен инсулт.

17:20 – 17:30 – Дискусия.

17:30 – 18:00 – Кафе пауза.

18:00 – 18:20 – Дисекация на каротидни и вертебрални артерии.

18:20 – 18:40 – Роля на ултразвуковото изследване след ендоваскуларно лечение при болни с мозъчен инсулт.

18:40 – 19:00 – Как невросонологията подобрява клиничното решение при болни с мозъчен инсулт?

19:00 – 19:20 – Кога да бъде затворен персистиращ форамен овале?

19:20 – 19:40 – Когнитивни увреждания и ултразвук.

19:40 – 20:00 – Дискусии.

20:00 – 23:00 – Гала вечеря (хотел Хилтън). Награди.

Подробна информация за програмата можете да намерите на сайта на БАНМХ: www.neurosonology-bg.com/

Регистрация: Вашата регистрация можете да направите тук:

https://form.jotformeu.com/91332032808349

За повече информация:

http://newevent.bg/events/397/v-kongres-na-blgarskata-asotsiatsiya-po-nevrosonol

 

 

Сподели: