Новини

Стартира най-голямата европейска инициатива за ускорено създаване на терапия в борбата срещу COVID-19 и овладяване на потенциални заплахи от коронавируси в бъдеще

Boehringer Ingelheim се ангажира да ръководи научно-изследователската дейност за разработване на неутрализиращи вируса антитела

  • Учредяването на консорциумът CARE (Corona Accelerated R&D in Europe), който е подкрепен от Европейската инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ), е най-голямата стъпка напред към ускореното откриване и разработване на терапевтични възможности за лечение на COVID-19
  • В дългосрочен план инициативата CARE ще се ангажира с проучване и разработване на терапии за лечение на COVID-19 и на други коронавируси, които биха могли да бъдат потенциална заплаха в бъдеще. Тази дейност стартира като допълнение към ускорените усилия, които се полагат за изследване и пренасочване употребата на вече съществуващи лечения като потенциални терапии, използвани в момента.
  • Консорциумът CARE ще подпомогне процеса на ускоряване на изследователската и развойна дейност в борбата с COVID-19 чрез обединяване на водещи експерти  и проекти на общо 37 екипа от различни академични и нестопански изследователски институции и фармацевтични компании в една цялостна програма за откриване на ефективна терапия

                                                                                                                                 

Брюксел, Белгия - 09 септември 2020 г. - Новото публично-частно партньорство CARE (Corona Accelerated R&D in Europe), подкрепено от Европейската инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ), обяви учредяването си и представи своята основната цел – ускорено откриване и разработване на необходими терапевтични опции за лечение на SARS-CoV-2, вирусът, който причинява COVID-19. С безвъзмездна програма за дарения в размер на 77,7 милиона евро, консорциумът CARE се финансира от Европейския съюз (ЕС) чрез грантова схема, и от единадесет компании - членки на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) и трима асоциирани партньори на ИИЛ чрез безвъзмездна подкрепа за извършване и осигуряване на изследователски и научни действия, медицински продукти и консумативи. В рамките на 5 години инициативата CARE ще обедини 37 партньори от Белгия, Китай, Дания, Франция, Германия, Холандия, Полша, Испания, Швейцария, Обединеното кралство и САЩ и ще бъде ръководена от VRI-INSERM (Френския национален институт за здравни и медицински изследвания във Франция), Janssen Pharmaceutica NV, (Johnson&Johnson, Белгия) и Takeda Pharmaceuticals International AG, Швейцария). CARE интегрира и обединява партньорските проекти за борба с COVID-19, стартирали своята дейност още през м. февруари 2020 г.

Като член на консорциума CARE, Boehringer Ingelheim ще ръководи работата по осигуряване на научно-изследователска дейност и разработване на неутрализиращи вируса антитела. Освен това компанията ще предостави антивирусни молекули от своето портфолио за ХИВ и хепатит C вирус (HCV) и други кандидат потенциални-молекули, идентифицирани чрез пълен скрининг на библиотеката си от малки молекули.

„В наши дни, пандемията COVID-19 се превърна в най-голямата глобална заплаха за здравето на човечеството, което наложи необходимостта от обединяване на усилия и ресурси на различните научни общности по безпрецедентен начин.“, заяви проф. Ив Леви, изпълнителен директор на INSERM и координатор на инициативата CARE. „Отвъд научните постижения на различните екипи, които участват в този изключително амбициозен проект, CARE обединява още 37 партньори, които ще работят съвместно с цел споделяне на своя опит и ноу-хау в рамките на 5-годишен период за разработване на терапевтични средства за борба с пандемията COVID-19. Изказваме изключителна благодарност за финансовата подкрепа на Инициативата за иновативна медицина, която ще ни даде възможност да изпълним този амбициозен план“, допълни още той.

Пандемията COVID-19 продължава, като всеки ден броят на заразените и починалите драстично се увеличава. Към този момент няма налични одобрени за употреба ваксини, съществуват единствено ограничени терапевтични възможности за противодействие на вируса. Обединяването на усилията на някои от най-добрите специалисти от всички области на науката чрез инициативата CARE, ще подпомогне максимално тяхната синергия и взаимодействие за постигане на общата цел, както и ще улесни и допълни работата на други подобни проекти, като програмите за ускорено откриване на лечение, подкрепени от Фондация Гейтс, MANCO1, SCORE2 и ECRAID3 за ускоряване откриване и разработване на терапевтични възможности за лечение на COVID-19 и за бъдещи потенциални епидемии от коронавируси.  След провеждане на лабораторни изследвания, най-добре представените терапии ще бъдат включени в клинични изпитвания с пациенти.

„Консорциумът CARE има за цел да разгърне потенциала и ресурсите на различните учени в името на доброто бъдеще на обществото. Реален напредък би се постигнал единствено чрез глобално сътрудничество, за която цел научната общност трябва да работи съвместно и бързо, за да противодейства на заплахата от COVID-19 и други потенциални сериозни коронавирусни заболявания“, каза Клайв Р. Ууд, старши вицепрезидент и ръководител на “Глобални научни изследвания“ в Boehringer Ingelheim.

„За нас е изключителна чест да участваме в създаването на консорциума CARE и да си сътрудничим посредством него с други водещи експерти, посветени на идеята за откриване и разработване на терапевтични възможности в борбата срещу SARS-CoV-2 и други коронавируси, които може да създадат нова епидемична обстановка в бъдеще“, каза Марникс Ван Лук, старши научен директор и завеждащ отдел „Изследователска и развойна дейност“, Janssen Pharmaceutica NV. „Като част от тази инициатива, очакваме да приложим знанията от това сътрудничество с Института за медицински изследвания, Рега, който е част от изследователския университет в Льовен, Фландрия, Белгия, за да направим възможно скрининга и препозициониране  на списъка от хиляди съществуващи лекарствени съединения и техните предназначения“, добави още той.

„Трябва да сме изключително горди от това, че успяхме да съберем на едно място едни най-добрите учени в Европа, с цел обединяване на усилията им в името на откриване на бързи решения за ситуацията с COVID-19, която носи със себе си огромно предизвикателство пред научната общност. Инициативата CARE цели създаването на ефективни терапии с положителен профил на безопасност за настоящата пандемия и бъдещи потенциални епидемии от коронавируси. Надяваме се достатъчно бързо и ефективно да успеем да помогнем разрешаването на този наболял проблем“, каза Кумар Сайкатенду, директор на отдел „Екстернализация на глобалните изследвания“, Takeda.

Цялостен краткосрочен и дългосрочен отговор на COVID-19

Инициативата CARE има за цел да създаде ефективни терапии с положителен профил на безопасност за борба с пандемията от COVID-19 (препозициониране на лекарства) и да разработи нови терапии и антитела, специално създадени за справяне с вируса SARS-CoV-2.

Консорциумът CARE се основава на три стълба:

  • Препозициониране чрез скрининг и профилиране на лекарствените средства от библиотеките с молекули на всички партньори в инициативата с цел бързо преминаване към етапите на клинично тестване.
  • Откриване на медикаменти в борбата срещу SARS-CoV-2 и бъдещи заплахи от други видове коронавирус, които се състоят от малки молекули, чрез скрининг и профилиране на възможните молекулярни съединения с метода in silico.
  • Откриване на антитела с неутрализиращо действие като се използва изцяло човешки фагов дисплей, хуманизирани животински видове и B-клетки от пациенти чрез метода на моделиране in silico.

Работата, фокусирана върху усъвършенстването на възможните потенциални лекарствени съединения е тясно свързана с тези три стълба чрез обширна кампания за медицинска химия, SysBio изследвания и предклинично и клинично  оценяване на молекули от трите стълба.

Изследванията SysBio ще изследват вирусната патофизиология, за да допринесат за по-доброто разбиране на взаимодействие между етапите на вирусна инфекция и имунните отговори. По този начин ще бъдат определени  маркерите на заболяването, ще има налична информация за развитието на терапията и ще се подобри дизайна и мониторинга на клиничните изпитвания фаза I и II, които ще изследват нови терапии, разработени от консорциума CARE.

##

За инициативата CARE

 

CARE е ново публично-частно партньорство, което обединява учени от академичната общност, изследователски центрове, малки и средни предприятия, компании-членки на Европейската федерация по фармацевтична индустрия и асоциации (EFPIA) и асоциирани партньори на Европейската инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ). В инициативата CARE взимат участие 37 различни партньорски организации. Академичен координатор на проекта е проф. Ив Леви от VRI-Inserm, ръководител на проекта на EFPIA е Марникс Ван Лук от Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, а Кумар Сайкатенду, Takeda е ко-ръководител. Партньорите в проекта са 11 академични институции (KUL, GUF, AMU, UzL UU, EDI-IVI, UHAM, UEDIN, TiHo, JU, LUMC), 5 обществени изследователски организации (Inserm, CHUV, CEA, HZI, SERMAS), 7 малки и средни предприятия (IT, EVF, EXSCI, NUVISAN, SCIFEON, ENYO, AIB), заедно с 11 членове на EFPIA (Janssen, Takeda, Pfizer, ABBV, BI, Merck KgA, BAG, Novartis, Astellas, Servier и AiCuris) и 3 асоциирани ИИЛ партньори (BMGF, UNIVDUN, GHDDI).*

 

За Boehringer Ingelheim

Създаването на нови и по-добри медикаменти за хората и животните е в основата на това, което прави Boehringer Ingelheim. Мисията на компанията е да създава иновативни терапии и научни открития, които променят животи. От основаването си през 1885 г., Boehringer Ingelheim е независима компания с фамилна собственост. Като такава, тя има свободата да следва собствената си визия в дългосрочен план, като гледа напред в бъдещето, за да определи най-точно предизвикателствата, които засягат човешкото здраве. Акцентът в това отношение е поставен върху областите, за които до момента няма налично или задоволително лечение, и в който може да бъдат положени максимални усилия за постигането на най-добри резултати.

 

Фармацевтична научноизследователска компания Boehringer Ingelheim, която е водещата в световен мащаб, създава иновации ежедневно за трите бизнес-сегмента: фармацевтични продукти за хуманната медицина, ветеринарна медицина и биофармация. В компанията работят повече от 51 000 служители. През 2019 г. Boehringer Ingelheim постигна нетни продажби от близо 19 млрд. евро. Инвестициите на компанията в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) от почти  3,5 млрд. евро са предназначени за създаване на следваща генерация медикаменти, които да спасяват и подобряват живота на пациентите.

Boehringer Ingelheim реализира допълнителни научни възможности чрез осъществяване на партньорства с организации и експерти в областта на природните науки. Благодарение на взаимната работа, компанията ускорява процеса на следващи открития в медицината, които ще преобразят живота на пациентите сега и в бъдеще.

Повече информация за Boehringer Ingelheim може да намерите на: www.boehringer-ingelheim.com или в годишния доклад: http://an yearreport.boehringer-ingelheim.com.

 

За Европейската инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ)

Европейската инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) е най-голямата европейска публично-частна инициатива, която има за цел да ускори разработването на по-добри терапии с по-висока лекарствена безопасност за пациентите. ИИЛ подкрепя съвместни изследователски проекти и изгражда мрежа от индустриални и научни експерти, за да стимулира фармацевтичните иновации в Европа. Инициативата е съвместно предприятие между Европейския съюз и Европейската федерация на фармацевтичната индустрия и асоциации (EFPIA).

 

За повече подробности, моля посетете: http://imi.europa.eu/

 

Благодарности

Този проект е финансиран от съвместното предприятие Европейска инициатива за иновативни лекарства 2 (ИИЛ 2) съгласно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № 101005077. ИИЛ 2 получава подкрепа от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, Европейската федерация на фармацевтичната индустрия и асоциации, фондацията “Бил и Мелинда Гейтс“, Глобалния здравен институт за откриване на лекарства (GHDDI) и Университетът в Дънди, Шотландия.

 

*Списък на партньорите

1 (Coordinator) VRI-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) FR

2 (Project Leader) Janssen Pharmaceutica NV (Janssen) BE

3 (Project co-Leader) Takeda Pharmaceuticals International AG (Takeda) CH

4 Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) FR

5 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) CH

6 Eurovacc Foundation (EVF) CH

7 Exscientia Limited (EXSCI) UK

8 Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main (GUF) DE

9 Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH (HZI) DE

10 Uniwersytet Jagiellonski (JU) PL

11 Katholieke Universiteit Leuven (KUL) BE

12 Academisch Ziekenhuis Leiden (LUMC) NL

13 Servicio Madrileno De Salud (SERMAS) ES

14 Nuvisan ICB GmbH (NUVISAN) DE

15 Scifeon ApS (SCIFEON) DK

16 Université d’Aix Marseille (AMU) FR

17 The University of Edinburgh (UEDIN) UK

18 University of Hamburg (UHAM) DE

19 Universitaet zu Luebeck (UzL) DE

20 Universiteit Utrecht (UU) NL

21 Eidgenoessisches Departement des Innern (EDI-IVI) CH

22 Inserm Transfert SA (IT) FR

23 AbbVie Inc. (ABBV) US

24 Astellas Pharma Europe BV (ASTELLAS) NL

25 Bayer AG (BAG) DE

26 Boehringer Ingelheim (BI) DE

27 University of Dundee (UNIVDUN) UK

28 Enyo Pharma SA (ENYO) FR

29 Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) US

30 Global Health Drug Discovery Institute (GHDDI) CN

31 Novartis Pharma AG (NOVARTIS) CH

32 Pfizer Ltd. (Pfizer) UK

33 Merck KGaA (Merck) DE

34 University of Veterinary Medicine Hannover (TiHo) DE

35 Ai-biopharma (AIB) FR

36 AiCuris Anti-infective Cures GmbH (AiCuris) DE

37 Institut de Recherches Internationales Servier (Servier) FR

 

SC-BG-00584

 

Сподели: