Политика за поверителност

Каква е целта на този документ?

За нас от “Ел Креатив” ООД защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет. 

“Ел Креатив” ООД е администратор на лични данни. Това означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на Вашата лична информация. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД).

Важно е да прочетете внимателно нашата Политика за защита на личните данни, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация.

 

Кой отговаря за събирането, обработката и използването на Вашите лични данни?

Администратор на лични данни:
“Ел Креатив” ООД
BG131260246
гр. София, ул. Русалийски проход №15-17, вх.В, ет.3, ап.41
office@medmag.bg
02/868 82 95

Компетентен надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни
гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
02 915 3 518
kzld@cpdp.bg
www.cpdp.bg.

 

От какви принципи се ръководим за защита на Вашите данни?

Ние спазваме законодателството по защита на данните, съгласно което те следва:

 1. да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 2. да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
 3. да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
 4. да бъдат надлежно защитени. 

 

За какви цели използваме Вашите лични данни?

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни въз основа на изричното ви съгласие и единствено за следните цели:

 1. получаване на абонамент за списание “MEDICAL Magazine”;
 2. участие в конкурси и игри;
 3. записване и участие в наши събития;
 4. изпращане на информация за събития и кампании;
 5. изпращане на полезна информация, свързана с бременността и майчинството;
 6. статистически цели;
 7. журналистически цели.

 

Каква информация за Вас събираме?

„Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация за физическо лице, чрез която това лице е или може да бъде идентифицирано. Ние събираме, съхраняваме и използваме следните категории лични данни:

 1. Три имена – използват се за:
  • получаване на абонамент за списание „MEDICAL Magazine“;
  • участие в игри и конкурси;
  • получаване на награди от игри и конкурси
  • записване и участие в наши събития;
  • журналистически цели.
 2. E-mail адрес – използва се за:
  • записване и участие в наши събития;
  • участие в игри и конкурси;
  • изпращане на информация за събития и кампании;
  • изпращане на полезна информация, свързана с бременността и майчинството;
  • журналистически цели.
 3. Телефонен номер – използва се за:
  • получаване на абонамент за списание „MEDICAL Magazine“;
  • участие в игри и конкурси;
  • получаване на награди от игри и конкурси;
  • журналистически цели.
 4. Адрес - използва се за:
  • получаване на абонамент за списание „MEDICAL Magazine“;
  • участие в игри и конкурси;
  • получаване на награди от игри и конкурси;
  • журналистически цели.
 5. Снимков материал - използва се за:
  • журналистически цели.

 

Споделяме ли Ваши лични данни с трети лица?

Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица, включително доставчици на услуги. Всички трети лица са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите инструкции. Тези трети лица могат да включват: фирми, предоставящи куриерски услуги; доставчици на хостинг услуги и други.

 

Как осигуряваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност. 

 

Какви са Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни?

 1. Право на достъп
  Това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
 2. Право на коригиране
  Това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.
 3. Право да оттеглите съгласието си
  Това право Ви дава възможност да оттеглите съгласието си да продължаваме да обработваме всички или част от Вашите лични данни за конкретна или за всички цели на обработване. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез съобщение на e-mail адрес: office@medmag.bg
 4. Право на изтриване
  Това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да оттеглите съгласието си за тяхната обработка.
  Не изтриваме данните, които имаме законово задължение да съхраняваме, включително за защита по повод отправени срещу нас съдебни претенции или доказване на наши права.