Неврология

Спинална мускулна атрофия – новости в лечението и стандарти за грижи Неврология

Спинална мускулна атрофия – новости в лечението и стандарти за грижи

Спиналната мускулна атрофия (СМА) е автозомно-рецесивно заболяване, характеризиращо се с атрофия и слабост на скелетните мускули на крайниците и тялото, на булбарните и на дихателните мускули