Предстоящи събития

КОНФЕРЕНЦИЯ „РАК НА ГЪРДАТА ОТ А ДО Я“

Дата: 17 май 2019 г.

Място: хотел Рамада, София

Цел: Целта на събитието е да даде трибуна на всички заинтересовани страни да представят гледната си точка и заявят своето място в общата картина на борбата с това най-често злокачествено заболяване сред жените.

Основни теми:

1. Място и роля на институциите в борбата с рака на гърдата. Достъп до диагностика и лечение

2. Скрининг, ранна диагностика, презицирана диагностика и ролята им в избора на терапевтично поведение

3. Мултидисциплинарният екип в диагностиката, лечението и мониторирането на резултата

4. Медикаментозно лечение, таргетна и неоадювантна терапия на рак на гърдата.

Очаквана аудитория: 80 човека

За повече информация:

http://newevent.bg/events/393/konferentsiya-rak-na-grdata-ot-a-do-ya

 

Сподели: