Кардиология

Кардиология

Серумни маркери на сърдечния екстрацелуларен матрикс (кардиална колагенова обмяна) при болни с есенциална хипертония и сърдечна недостатъчност с гранично потисната фракция на изтласкване

¹А. Николов, ²М. Цекова, ²К. Костов ¹Научно-изследователски институт, МУ - Плевен ²Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“, МУ - Плевен

Повишените серумни несвързани анти-еластинови IgG антитела са свързани с акцелериране на атерогенезата при болни със захарен диабет тип 2 и артериална хипертония Кардиология

Повишените серумни несвързани анти-еластинови IgG антитела са свързани с акцелериране на атерогенезата при болни със захарен диабет тип 2 и артериална хипертония

Задебеляването на базалната мембрана на капилярите и малките съдове е добре позната находка и важен компонент в прогресията на диабетната микроангиопатия