Абонамент

Абонамент за 12 броя на списание MEDICAL Magazine можете да направите, като:

  • В полза на: „ЕЛ КРЕАТИВ” ООД
  • Платите по банков път на IBAN: BG60FINV915010BGN08F0M, BIC: FINVBGSF при банка ПИБ АД
  • С пощенски запис на адрес: 1164 София, ул. Плачковица №11
  • Чрез Български пощи с каталожен номер 1472
  • Чрез разпространителска агенция "Доби Прес"
Цената за 12 броя списания е 30 лв. с ДДС.
Ако желаете да ви бъде издадена фактура, моля изпратете своите данни на адрес: office@medmag.bg